اخبارو فعالیتهای کارگروه حفظ نوجوان۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ،۱۳:۳۸:۱۶ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه حفظ و تدبر / کارگروه حفظ نوجوان / اخبار و فعالیتهای کارگروه حفظ نوجوان

برنامه حفظ ویژه پسران

دوره های حفظ و فهم قران ویژه پسران در دو گروه  سوم و چهارم دبستان و ششم و هفتم برگزار ...
ادامه ...

مقدمه ای بر بایسته های حفظ نوجوانی

بسته آموزشی «مقدماتی بر بایسته های حفظ قرآن در دوره نوجوانی» تولید شد. این بسته شامل عناوین زیر است: حفظ قرآن ...
ادامه ...

برنامه های حفظ ویژه نوجوانان

به اطلاع می رساند برنامه آموزشی کارگروه حفظ نوجوان در زمستان 1400 بر حفظ سوره مبارکه قلم متمرکز است. جلسات ...
ادامه ...