///طرح تربیت فرماندهان نسل توحیدی

شهریور ۱۴۰۰

خرداد ۱۴۰۰

فرم اعلام آمادگی برای ارائه طرح درس و تکمیل مرحله عملی دوره تربیت مربی

۱۴۰۰/۳/۵ ،۱۰:۴۷:۲۷ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۴۰۰|

سیر مطالعاتی مورد نیاز برای قدرتمند شدن علمی و آموزشی در حوزه تربیت نسل توحیدی

۱۴۰۰/۵/۲۳ ،۰۸:۲۳:۲۶ +۰۰:۰۰خرداد ۲ام, ۱۴۰۰|

اردیبهشت ۱۴۰۰

اطلاعیه شماره چهار دوره تربیت مربی نسل توحیدی | آزمون ورود به دوره

۱۴۰۰/۲/۸ ،۰۸:۵۲:۲۰ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۴۰۰|

اطلاعیه شماره سه دوره تربیت مربی نسل توحیدی | چگونگی پیوستن فرماندهان دوره قبل

۱۴۰۰/۲/۴ ،۰۵:۳۱:۳۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۴ام, ۱۴۰۰|

اطلاعیه شماره دو دوره تربیت مربی نسل توحیدی | آزمون ورودی دوره

۱۴۰۰/۲/۴ ،۰۵:۱۰:۴۶ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۴ام, ۱۴۰۰|

دوره تربیت مربی نسل توحیدی | تربیت فرزند پیش از تولد

۱۴۰۰/۴/۱۰ ،۱۰:۳۲:۰۱ +۰۰:۰۰فروردین ۳۰ام, ۱۴۰۰|