دریافت صوت و گزارش تصویری جلسه اول فرماندهان

جلسه اول آماده سازی فرماندهان نسل توحیدی در روز ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ در سالن باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد:

فایل صوتی این همایش در بخش زیر قابل دستیابی است.

صوت قسمت اول

دریافت صوت کارگاه اول
دریافت صوت کارگاه دوم

۱۳۹۸/۱۲/۶ ،۱۱:۳۴:۳۵ +۰۰:۰۰اسفند ۶ام, ۱۳۹۸|