///تجمیع نکات تدبری سوره مبارکه مائده

تجمیع نکات تدبری سوره مبارکه مائده

پیوند با امام:

تدبر در سوره مبارکه مائده

باتوجه به اینکه موضوع امامت به عنوان مهمترین بحث در موضوع غدیر، بنا داریم تا سوره مبارکه مائــده را در تببین موضوع امامت به عنوان فعالیت جمعی مورد مطالعه قرار دهیم و شما می‌توانید اهمیت این سوره را با گوش دادن به صوت کوتاه زیر متوجه شوید:

لطفا نکات تدبری خود در رابطه با این سوره را در قالب فایل Word ثبت کرده و با ارسال آن به آی دی مدرسه تبلیغ در پیام‌رسان بله:

@propagate

در این طرح مشارکت فرمائید.

نکات و یافته‌های شما درباره این سوره از طریق آدرس @Almaidah در پیام رسان بله به اشتراک گذاشته می‌شود و مواردی که می‌توانیم برای نزدیک شدن به هدف این طرح دنبال کنیم را پیشنهاد می‌دهیم تا مسیر شما برای بهره‌مندی از معارف این سوره با سهولت و سرعت بیشتری طی شود:

 

 

  • شنیدن صوت کوتاه تبیین اهمیت سوره مبارکه مائده در ارتباط با موضوع ولایت.
  • استفاده از سایر سوابق و فایل‌های مربوط به این سوره که در آدرس فوق بارگذاری شده است؛
  • تهیه یک دفتر برای  ثبت نکات تدبری خود از این سوره و ارتباط مستمر با مفاهیم.

 

 

۱۳۹۹-۵-۲۳ ۱۳:۱۰:۲۰ +۰۴:۳۰مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۹|