گزارش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام در شش ماهه دوم 1399

یا ربّ

یا فاطمه (س)

 

مدرسه اهل بیت علیهم السلام جهت آگاهی مخاطبین از برنامه های محقق شده این مدرسه در 6 ماهه دوم سال 1399 اقدام به انتشار فایل گزارش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام (شش ماهه دوم 1399) نموده است.

 

فایل گزارش برنامه های کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام از طریق نشانی زیر قابل دریافت است:

 

برنامه کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام (شش ماهه دوم 1399)

 

کلیپ گزارش برنامه کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام از طریق نشانی زیر قابل دریافت است:

 

کلیپ گزارش برنامه کوتاه مدت و میان مدت مدرسه اهل بیت علیهم السلام (شش ماهه دوم 1399)

۱۴۰۰/۸/۲۰ ،۱۲:۲۳:۳۶ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۴۰۰|