برنامه سالانه کارگروه آموزش مجازی عمومی تدبر

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین

اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

کارگروه آموزش مجازی عمومی تدبر در راستای سامان یافتن فعالیت های خود در سال ۱۳۹۸ برنامه سالانه خود را به شکل زیر تنظیم نموده است:

 

زمان برنامه در نظر گرفته شده
بهار ۹۸ بازنگری کلی بر دوره های موجود در آموزش مجازی متناسب با ارزیابی انجام شده در سال ۹۷
خرداد ۹۸ طراحی سناریو برای بازتولید فیلم دوره روش های تفکر در قرآن
تیر ۹۸ ارزیابی دوره های در حال جریان و بازنگری برای دوره های بعدی
تابستان و پاییز ۹۸ طراحی سناریو برای بازتولید فیلم دوره روش های قرآن به قرآن
آبان ۹۸ ارزیابی دوره های در حال جریان و بازنگری برای دوره های بعدی
پاییز و زمستان ۹۸ راه اندازی و توسعه کانال محتوایی در راستای تکمیل آموزش روش های تدبر در دوره های مجازی
اسفند ۹۸ ارزیابی دوره های در حال جریان و بازنگری برای دوره های بعدی

 

 

۱۳۹۸/۴/۲۹ ،۱۱:۰۹:۳۲ +۰۰:۰۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۸|