///نماهنگ معرفی منظومه رشد (ویژه همایش خانواده)

نماهنگ معرفی منظومه رشد (ویژه همایش خانواده)

یا فاطمه

خوب نگاه کن!
این گیاه اگر خاک خوبی نداشته باشد
اگر تابش نور خورشید را نداشته باشد
اگر آبی از آسمان نبارد که سیرابش کند
اگر دستی به نوازشش برنیاید تا علف های هرز را از کنارش هرس کند، هیچ گاه قد نخواهد کشید
خوب نگاه کن!
انسان هم همچون گیاه در شرایط مختلفی برای رشد قرار می گیرد
محل زندگی اش
پدر و مادرش
شرایطی که در آن نطفه اش منعقد می شود
بارداری
سال تولدش
ساعتی که انسان در آن متولد می شود
مکان تولدش
اولین انسانی که او را در حیات مادی لمس می کند
اولین صداهایی که می شنود و بوهایی که استشمام می کند
هممه ی این عوامل مادی و معنوی در تشکیل خلقیات و خلقیات او مؤثرند
انگار این ها همه دست به دست هم داده اند و یک ظرفیت وجودی مشخص و خاص و محدود را برای انسان رقم زده اند.
تو می دانی گل با میوه فرق می کند
سیب باگندم فرق می کند
تو حتما می دانی سرو با تاک فرق می کند
خداوند با نفحه ی الهی قابلیت بهره مندی از روح القدس را در تو به وجود آورده است
پس تو اقتضای دریافت بالاترین مراتب روح را در نشیه ی مادی خود داری
انسان می تواند با اعمال خود بستری را فراهم آورد که ظرف وجودی اش در معرض دریافت مراتب بالای روح قرار گیرد
قد بکش
جوانه بزن
تو می توانی آنقدر بالا بروی تا به خداوند برسی

۱۴۰۳/۳/۱۲ ،۰۴:۰۶:۱۲ +۰۰:۰۰آذر ۲۰ام, ۱۳۹۸|