/, آثار و تولیدات کارگروه تربیت نوجوان/لجبازی در نوجوان و نحوه مواجهه والدین با آن

لجبازی در نوجوان و نحوه مواجهه والدین با آن

یا محسن بحق الحسن

لجبازی حالتی است که فرد بر روی حرف یا رفتار خود پافشاری و با دیگران مخالفت کند و برای کارش بهانه و دلیل بتراشد.
آنچه مهم است این است که بدانیم فردی که به بلوغ عقلی می رسد یعنی حکم خدا و حق را باور دارد و به آن عمل می کند، نیز باید در حرف باطل موضع بگیرد و بر حرف حق پافشاری کند چنین شخصی شرایط را می سنجد و براساس عقل و دستورات الهی تصمیم درست می گیرد. بنابراین والدین باید
نوجوان را در شناسایی حق و عمل به آن یاری دهند.
اگر بخواهیم لجبازی را بیشتر باز کنیم باید بگوییم که چنین فردی بدون درنظر گرفتن شرایط، بدون فهم نفع و ضررهای حقیقی و با مقایسه های نادرست به نتیجه اشتباهی می رسد و تصمیم یا حرفی را می زند و حتی اگر کار درست برایش آشکار شود باز هم از موضع خود کوتاه نمی آید.

دریافت فایل لجبازی در نوجوان و نحوه مواجهه والدین با آن

۱۳۹۸/۶/۳۰ ،۱۳:۲۵:۵۵ +۰۰:۰۰مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸|