فعالیت های کارگروه تدبّر

“هوالحفیظ”

فعالیت های کارگروه تدبّر:


دوره های در حال برگزاری:

۱٫ دوره فشرده مرور کتاب های تدبّر دوره عمومی و پیاده سازی روش ها بر روی سوره ها
۲٫ سلسله کارگاه های ساختار وجودی انسان و هستی و مطالعه سوره ها براساس ساختار وجودی انسان و هستی
۳٫ برگزاری دوره پیش مکّی (ختم مفهومی قرآن بر اساس جداول انتهای کتاب قران به قران-١٠ جلسه)
۴٫ برگزاری کارگاه های برنامه ریزی جهت ورود به دوره مکّی چهارشنبه ها (٨ جلسه)
۵٫ برگزاری کارگاه های تدبری و مرتبط با قرآن برای دانشجویان و کادر حوزویان دانشگاهی
۶٫ تشکیل حلقه تربیت مربی کتاب تدبر بین سوره ای مکّی
۷٫ برگزاری دوره آموزشی تدبر بین سوره ای مکّی ویژه مربیان
۸٫ برگزاری دوره آموزشی تدبر مکّی
۹٫ برگزاری دوره تدبر ویژه مخاطبین دانشگاهی متخصص
۱۰٫ برگزاری دوره آموزش تدبر ویژه طلاب و اساتید
۱۱٫ برگزرای دوره آموزشی تدبر ادبی
۱۲٫ برگزاری دوره های تدبر در حوزه علمیه حضرت زینب
۱۳٫ اجرای آزمایشی دوره آموزش تدبر ویژه مخاطب نوجوان با هدف تربیت مربی

فعالیت های پژوهشی در دست انجام:
۱٫ تدوین طرح درس های کارگاه های مهارتی محور کتاب تدبّر چیستی چرایی چگونگی
۲٫ تهیه فیلم های آموزشی ساختار وجودی انسان
۳٫ تدوین طرح درس تدبر در سوره های مفصلات
۴٫ تدوین جزوه سوره مائده
۵٫ تهلیل سوره مبارکه کهف
۶٫ تهلیل سوره مبارکه اسرا
۷٫ تهلیل سوره مبارکه آل عمران
۸٫ تهلیل سوره مبارکه مومنون

فعالیت های برون مجموعه ای:
۱٫ برگزاری دوره های تدبر ویژه اساتید (در دست برنامه ریزی و اقدام)
۸٫ برنامه ریزی جهت مشارکت با حوزه های دانشجویی دانشگاه های تهران
۹٫ برنامه ریزی جهت مشارکت با حوزه های علمیه دانشگاه های تهران

۱۳۹۸/۶/۱۸ ،۱۵:۰۱:۴۲ +۰۰:۰۰شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۸|