//, کارگروه دبیرستان/ششمین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

ششمین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

«بسم الله الرحمن الرحیم»

ششمین جلسه از سلسله کارگاه‌های آموزشی «فهم قرآن» دبیرستان با رویکرد آموزش کتاب «نور خدا جاری در پاکی‌ها» ویژه مربیان و معاونین پرورشی خانم در اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۴ تهران با حضور تعدادی از مسئولین منطقه برگزار گردید.

در بخش اول کارگاه معلمان به ارائه‌ی گزارشاتی از عملکرد خود در خصوص اجرای کتاب در طی سه ماه گذشته پرداختند.

در تعاملی که بین معلمان و مسئولین کارگروه دبیرستان ایجاد شد بزرگواران در خصوص شیوه‌های اجرای طرح، دلایل موفقیت و عدم موفقیت خود صحبت کردند و سوالات‌شان در خصوص گام‌های بعدی برنامه را مطرح نمودند.

در بخش دوم، خانم‌ها «عباسی و قاسمی» ضمن رصد مشکلات معلمان در اجرا به تبیین دقیق گام‌های بعدی اجرای طرح و برگزاری جشنواره دانش آموزی «نور خدا جاری در پاکی‌ها».

در بخش نهایی جناب آقای «عباس زاده» توضیحاتی در خصوص به مهم بودن نقش معلم و دغدغه‌مندی او در اجرایی شدن و موفقیت یک طرح تاکید نمودند.

در پایان بنا شد هر یک از معلمان به تبلیغ جشنواره دانش‌آموزی در مدارس خود بپردازند و هسته‌های اولیه‌ی دانش‌آموزان در اجرای جشنواره که بناست علمداران مدرسه‌شان باشند را شناسایی و معرفی نمایند.

۱۳۹۸/۹/۲۴ ،۰۹:۱۹:۰۲ +۰۰:۰۰آذر ۲۲ام, ۱۳۹۸|