//, کارگروه داستان نویسی/ثبت نام در دوره مجازی کلاس های حوزه ادبیات و رسانه

ثبت نام در دوره مجازی کلاس های حوزه ادبیات و رسانه

مهلت ثبت نام در «کارگاه مجازی شخصیت پردازی در داستان» و «کارگاه مجازی بازخوانی بایسته‌های رسانه رحمت بر اساس سند رسانه» به پایان رسیده است.

۱۳۹۹/۱/۱۶ ،۰۵:۰۹:۴۶ +۰۰:۰۰فروردین ۳ام, ۱۳۹۹|