//راه‌های ارتباطی با هر بخش از مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران

راه‌های ارتباطی با هر بخش از مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران

مدرسه مجازی
ble.ir/alirezayoushi

مدرسه علوم اجتماعی
ble.ir/s_afshar

مدرسه علوم پایه

شماره تماس : ۰۹۳۶۰۵۷۶۹۰۶

پیام‌رسان بله: https://ble.ir/r_doosti

پیام‌رسان واتس‌اپ: ۰۹۳۶۰۵۷۶۹۰۶

ایمیل: raheledoosti@gmail.com

مدرسه زبان‌های خارجی

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۹۶۲۷۲۴

ble.ir/m_omatevahedeh

مدرسه خانواده

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۹۶۲۷۲۴

ble.ir/mkochakzade
کارگروه بیوت نورانی
ble.ir/bigdelinoor

مدرسه تدبر در قرآن

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۸۸۷۹۰

ble.ir/quranschool

مدرسه طب و طیبات

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۸۸۷۹۰
ble.ir/mozafarinoor

مدرسه تزکیه و تعلیم
ble.ir/tazkie_talim_school

کارگروه پیش دبستان
ble.ir/pishdabestan135
کارگروه دبستان
ble.ir/n_ansari
کارگروه نماز
ble.ir/namaznoor
کارگروه دبیرستان
ble.ir/moghadamy313

مدرسه حمد
ble.ir/kazemrajabali

مدرسه حفظ و تدبر

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۸۸۷۶۸

(ساعت‌های اداری): ۰۹۰۳۱۶۴۷۶۳۶

پیام رسان بله: http://ble.ir/ghadrschool

پست الکترونیکی: hefzschool@gmail.com

شماره در پیام‌رسان‌ها: ۰۹۰۳۱۶۴۷۶۳۶

 

کارگروه حفظ قرآن
ble.ir/bagmaz
کارگروه تدبر
اساتید و هیات علمی دانشگاه‌ها: خانم رضاوند
ble.ir/mrzv313
حوزه‌های علمیه سراسر کشور: خانم برومند
ble.ir/e_boroomandpoor
حوزه‌های دانشجویی سراسر کشور: خانم خوش اخلاق
ble.ir/m_khoshakhlagh

مدرسه تبلیغ
ble.ir/propagationschool

مدرسه دعا و فقه حکومتی
ble.ir/MadresehDoa

مدرسه علوم انسانی
ble.ir/pessyanm
کارگروه تفکر
ble.ir/pessyanm
کارگروه شاکله
ble.ir/noore_moshaver
کارگروه رشد
ble.ir/s_shahid
کارگروه مشاوره
ble.ir/anava
ble.ir/f_dezhakam

۱۳۹۹-۶-۱۱ ۰۹:۵۲:۵۱ +۰۴:۳۰فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۹|