//راه‌های ارتباطی با هر بخش از مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران

راه‌های ارتباطی با هر بخش از مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران

مدرسه مجازی
ble.im/alirezayoushi

مدرسه علوم اجتماعی
ble.im/s_afshar

مدرسه علوم پایه

شماره تماس : ۰۹۳۶۰۵۷۶۹۰۶

پیام‌رسان بله:   https://ble.ir/r_doosti

پیام‌رسان وات‌آپ: ۰۹۳۶۰۵۷۶۹۰۶

ایمیل: raheledoosti@gmail.com

مدرسه زبان‌های خارجی

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۹۶۲۷۲۴

ble.im/m_omatevahedeh

مدرسه خانواده علیهم­ السلام

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۹۶۲۷۲۴

ble.im/mkochakzade
کارگروه بیوت نورانی
ble.im/bigdelinoor

مدرسه تدبر در قرآن

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۸۸۷۹۰

ble.im/quranschool

مدرسه طب و طیبات

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۸۸۷۹۰
ble.im/maedemozafari

مدرسه تزکیه و تعلیم
ble.im/tazkie_talim_school
کارگروه پیش دبستان
ble.im/pishdabestan135
کارگروه دبستان
ble.im/wakeup313
کارگروه نماز
ble.im/namaznoor
کارگروه دبیرستان
ble.im/moghadamy313

مدرسه حمد
ble.im/kazemrajabali

مدرسه حفظ و تدبر

شماره تماس: ۰۲۱۶۶۹۸۸۷۶۸
ble.im/madreseghadr
کارگروه حفظ قرآن
ble.im/bagmaz
کارگروه تدبر
اساتید و هیات علمی دانشگاه‌ها: خانم رضاوند
ble.im/mrzv313
حوزه‌های علمیه سراسر کشور: خانم برومند
ble.im/e_boroomandpoor
حوزه‌های دانشجویی سراسر کشور: خانم خوش اخلاق
ble.im/m_khoshakhlagh

مدرسه تبلیغ
ble.im/propagationschool

مدرسه دعا و فقه حکومتی
ble.im/MadresehDoa

مدرسه علوم انسانی
ble.im/pessyanm
کارگروه تفکر
ble.im/pessyanm
کارگروه شاکله
ble.im/noore_moshaver
کارگروه رشد
ble.im/s_shahid
کارگروه مشاوره
ble.im/anava
ble.im/f_dezhakam

۱۳۹۹-۳-۱۲ ۱۲:۲۸:۳۶ +۰۴:۳۰فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۹|