آثار مدرسه اهل بیت(ع)۱۳۹۸/۶/۱۳ ،۱۳:۰۴:۵۱ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع) / آثار مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع)

گاهنامه کساء، شماره هفتم

یا رب یا فاطمه (س) مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این ...
ادامه ...

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های تدبر در مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از میان علاقه مندان واجد شرایط تدریس ...
ادامه ...

جذب نیروهای متقاضی تدریس دوره های رشد تفکر اجتماعی با محوریت خانواده (مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیهم السلام)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) از میان علاقه مندان واجد شرایط تدریس ...
ادامه ...

ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره تدبری قرآن به قرآن (به صورت مجازی)

یا رب یا فاطمه (س) مدرسه علوم اجتماعی و مدرسه اهل بیت (ع) در نظر دارد از میان متقضیان شرکت ...
ادامه ...

ثبت نام مربیانِ حضوری و مجازی در طرح رمضانی بیوت نورانی

بسم الله النور انس و تدبر در سوره های مبارکه " محمد، طه ،عبس، مطففین ،فجر وغاشیه " ویژه ماه ...
ادامه ...

ثبت نام میزبانان حضوری و مجازی در طرح رمضانی بیوت نورانی

بسم الله النور انس و تدبر در سوره های مبارکه " محمد، طه ،عبس، مطففین ،فجر وغاشیه " ویژه ماه ...
ادامه ...

گاهنامه کساء، شماره ششم

یا رب یا فاطمه مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیه السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این دو ...
ادامه ...

تجمیع شمارگان گاهنامه کساء

یا رب یا فاطمه مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیه السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این دو ...
ادامه ...

گاهنامه کساء، شماره پنجم

یا رب یا فاطمه مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیه السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این دو ...
ادامه ...

گاهنامه کساء، شماره چهارم

مدارس علوم اجتماعی و اهل بیت علیه السلام جهت اطلاع رسانی نسبت به رویدادهای این دو مدرسه اقدام به انتشار ...
ادامه ...