آثار مدرسه اهل بیت(ع)۱۳۹۸-۶-۱۳ ۱۷:۳۴:۵۱ +۰۴:۳۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع) / آثار مدرسه دانشجویی اهل بیت (ع)

طرح درس همکلامی (پاورپوینت)

در یک گفتگو مطلبی از یک نفر به فرد دیگر منتقل می¬شود و در مقابل پاسخی دریافت می¬شود. تکلم همین ...
ادامه ...

بروشور معرفی دوره های رشد

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎش.ﮐﻠﯽ ﺣﺮﻓﺎی ﺧﻮب ﺑﺮات دارم. از ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺷﺪ و دوره ﻫﺎی آن. ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮدت را ...
ادامه ...

طرح درس شاد زیستن (پاورپوینت)

شادکامی حقیقی به چه معناست و چه ساختاری دارد؟ آیا می توان انواع شادکامی را از یکدیگر تفکیک کرد؟ آیا ...
ادامه ...