آثار و تولیدات مدرسه حفظ و تدبر۱۳۹۸/۷/۱۶ ،۱۲:۰۴:۲۵ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی حفظ و تدبر آیات / آثار و تولیدات مدرسه دانشجویی حفظ و تدبر

همراهی با برنامه قرائت روزانه سوره مبارکه یس

جمعه ۲۹ فروردین ۹۹ قرائت سوره با محوریت آیات ۳۳ تا ۴۴ می توان قرائت امروز صبح را با توجه ...
ادامه ...

انتشار کتاب حفظ تدبری سوره مبارکه عنکبوت

"هوالحفیظ" همه انسان‌ها به طور فطری در زندگی نیازمند حرکت بر مبنای حق می‌باشند. انسان در موقعیت‌های مختلف در صورتی ...
ادامه ...