فعالیتهای مدرسه طب۱۳۹۸-۳-۲۵ ۱۸:۲۴:۵۵ +۰۴:۳۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی طب / فعالیت های مدرسه دانشجویی طب

برگزاری کارگاه تدبر در قران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

امام صادق (ع): به دنبال مونسی بودم تا در پناه آن آرامش یابم آن را در قرائت قرآن یافتم... دومین ...
ادامه ...