//فعالیتها و اخبار مدرسه تدبر در قرآن

تیر ۱۳۹۸

گزارش کلاس روشهای تفکر در قرآن(ترم دوم) – نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۳ ۱۲:۰۹:۰۷ +۰۴:۳۰تیر ۲۳ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس روشهای تدبر کلمه ای(ترم سوم)-نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۵ ۱۲:۱۵:۱۰ +۰۴:۳۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۸|

گزارش کلاس روشهای تدبر سوره ای(ترم چهارم)- نیمسال دوم ۹۷

۱۳۹۸-۴-۲۳ ۱۲:۰۶:۴۶ +۰۴:۳۰تیر ۲۰ام, ۱۳۹۸|