///پوستر: هر شیعه برای غدیر چه کاری میتواند انجام دهد؟

پوستر: هر شیعه برای غدیر چه کاری میتواند انجام دهد؟

پوستر به دو زبان فارسی و انگلیسی

از سری دست نوشته های استاد اخوت با موضوع آداب عملیات

 

 

۱۳۹۸/۵/۱۹ ،۱۱:۳۹:۵۱ +۰۰:۰۰مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۸|