عملیات اجرایی – عملیات عاشورا و اربعین۱۳۹۹-۶-۶ ۱۸:۱۰:۳۲ +۰۴:۳۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (ع) / عملیات عاشورا و اربعین/ عملیات اجرایی

روضه خانگی- استاد اخوت- شبهای دهه اول محرم ۱۴۴۲ با موضوع «چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟»

روضه اول-   شب دوممحرم - موضوع کلی:چگونه متوجه شویم با امام حسین ع هستیم یا نه؟ روضه دوم شب ...
ادامه ...