آثار و تولیدات مدرسه علوم اجتماعی۱۳۹۸-۵-۱۴ ۱۸:۲۵:۱۲ +۰۴:۳۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی علوم اجتماعی / آثار و تولیدات مدرسه دانشجویی علوم اجتماعی

طرح ساماندهی خروجی‌های مدرسه قرآن برای مخاطبین در سطوح مختلف

یا رب مدرسه قران از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را در زمینه آموزش نخبگان قرآنی آغاز نموده است.  محصولات و ...
ادامه ...

مقاله شبه نظام آسیب ها در سور مسبحات و راهکارهای رفع آن ها

یا رب به این ترتیب سور مسبحات دارای نظامی از موضوعات هستند که در ارتباط با یکدیگر نظامی به هم ...
ادامه ...

مقاله جلوه های مختلف ” قول ” در زندگی و کارکرد آنها بر اساس سوره مبارکه مجادله

یا رب تلاش اصلی این مقاله، بررسی واژه قول و بررسی مختصات این کلمه از منظر سوره مبارکه مجادله است ...
ادامه ...

مقاله بررسی واژه بلاغ از منظر قرآن کریم (تدبر در سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام)

یا رب تلاش اصلی این مقاله، بررسی واژه بلاغ و به دست آوردن مختصات و ویژگیهای این کلمه از منظر ...
ادامه ...

مقاله بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راههای دستیابی به رشد جوامع (مطالعه موردی سوره نوح علیه السلام)

یا رب تلاش اصلی این مقاله، بررسی شاخصه های جوامع رشد نیافته و راههای دستیابی به رشد است. در این ...
ادامه ...

مقاله ساختار نظام مراتب دین (برمبنای سوره مبارکه ماعون)

یا رب پی بردن به نظام مراتب امور ثابت هستی به ما کمک میکند تا در شناخت مسائل، بررسی مولفهها ...
ادامه ...

طرح گسترش اقامه نماز بر مبنای سوره مبارکه ماعون

یا رب نماز به عنوان زیباترین نوع ستایش، با مصداق عینی و شاکله عبودیتی در قالب نمازهای واجب و مستحبی ...
ادامه ...