برنامه های آموزشی مدرسه سفیران قرآن۱۳۹۸/۶/۱ ،۱۹:۲۹:۵۰ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه دانشجویی سفیران قرآن / برنامه های آموزشی مدرسه سفیران قرآن

فرم ثبت اطلاعات اساتید جهت صدور گواهی

بسم الله الرحمن الرحیم أَللهمَّ ارْحَمْنی بِالقرآنِ وَاجْعَلْهُ لی اِماماً وَ نُوراً وَ هُدًی وَ رَحْمَهً از اینکه در یک دوره آموزشی در ...
ادامه ...