//برنامه های پژوهشی مدرسه علوم انسانی

اردیبهشت ۱۳۹۹

تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۳۳:۱۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۲۶:۰۴ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|