/, اخبار و فعالیتهای کارگروه مشاوره, برنامه های پژوهشی مدرسه علوم انسانی, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۲۴ فروردین ۹۹

در این بخش ضمن توضیح و تبیین موضوع به لزوم بررسی ادعیه ی ائمه ع در ایجاد آرامش و زدودن استرس‌های ناشی از سبک فکری یا سبک زندگی یا سختی‌های ناشی از بیماری مورد پرداخته شد و دعاهای عرفه، مناجات شعبانیه و دعای ابوحمزه ثمالی جهت بررسی‌های مقدماتی پیشنهاد گردید.

دریافت صوت جلسه ۲۴ فروردین ۹۹

 

 

 

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۲۶:۰۴ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|