///اخبار و فعالیتهای کارگروه مشاوره

خرداد ۱۳۹۹

اردیبهشت ۱۳۹۹

تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۳۳:۱۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۲۶:۰۴ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|

آذر ۱۳۹۸

آذر ۱۳۹۸

مهر ۱۳۹۸

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۲۸ مهر ماه ۹۸-ساخت مقیاس رشد هفت سال اول رشد- غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق

۱۳۹۸/۷/۲۹ ،۱۹:۵۶:۳۸ +۰۰:۰۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- ۲۴ شهریور ۹۸- تیپ شناسی شخصیت- تفکر در قرآن

۱۳۹۸/۷/۲۹ ،۱۹:۵۶:۰۱ +۰۰:۰۰مهر ۲۹ام, ۱۳۹۸|