/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۱۹ آبان ۹۸

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۱۹ آبان ۹۸

اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن)
رساله دکتری خانم ریحانه فیاض
در این بخش به ارائه یافته‌های پژوهشی پیرامون موضوع انواع القائات بیرونی و درونی که ایجاد کننده اختلال در انسان هستند پرداخته شد.
این اختلالات از ناحیه شیطان بوده و همانطور که قرآن وی را عدوّ مبین معرفی کرده است بر جمیع انسان‌ها لازم است که آنها را به خوبی بشناسند.
بنابراین انواع ترفندهای نفوذ شیطان با توجه به واژگان به کارگرفته شده در قرآن احصاء و انواع آن بر اساس اثرگذاری بر محدوده مشخص در ساختار وجودی انسان تبیین شد.
در ادامه به معرفی دو نوع از اختلالات در حوزه ادراک و توجه انسان پرداخته شد.

 

دریافت صوت جلسه

۱۳۹۸-۹-۴ ۲۰:۳۷:۱۱ +۰۳:۳۰آذر ۴ام, ۱۳۹۸|