/, آثار و تولیدات مدرسه علوم انسانی, اخبار و فعالیتهای کارگروه مشاوره, برنامه های پژوهشی مدرسه علوم انسانی, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۲۴ فروردین ۹۹

در این جلسه گزارش کاملی از مبانی پژوهش، از کتاب‌های تدبر در ساحت بیت، بلوغ با هم بودن در حوزه ی زوج درمانی بیان شد.
و در ادامه مقرر شد مفهوم حسد را به عنوان پایه‌ای‌ترین اختلال در مودت و جمع‌های ایمانی (که خانواده آغاز است) بررسی و توسعه دهند.

 

دریافت صوت جلسه ۲۴ فروردین ۹۹

 

 

۱۳۹۹/۲/۸ ،۱۸:۳۳:۱۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۹|