/, فعالیتها و اخبار مدرسه علوم انسانی/گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۳ آذر ۹۸

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۳ آذر ۹۸

بخش اول:
تعیین موضوع رساله دکتری
این بخش با ارائه مقدمات و توضیحاتی در باب موضوع رساله سرکار خانم گیتی از دانشگاه بومهن، آغاز شد و با بررسی‌های دقیق معین شد بر موضوع 《حُسن از معناشناسی تا ارائه پروتکل مهارتی》 تمرکز نمایند.
جهت اقدام به پژوهش لازم است با استاد راهنمای دانشگاه مشورت نموده و جوانب کار را سنجیده و تصمیم نهایی را به هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی اعلام فرمایند.

دریافت صوت بخش اول

 

بخش دوم:
غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق مبتنی قرآن (جلسه دهم)
پروژه پژوهشی آقای بحرینی.
در این قسمت مفهوم “وُدّ”، که از حیث شبکه مفهومی بر اساس کتب لغت و تفسیری مورد بررسی قرار گرفته بود به کمک گزاره های عقلی شرح داده شد‌.
از آنجا که در این بخش از پژوهش لازم است روش شناسی استخراج قواعد مفهوم اعم از مقدمات، لوازم، آثار و نتایج مجدد بررسی شود تا جایگاه هر گزاره مشخص شود، مقرر شد پژوهشگر مجدد این قسمت را که بنیاد و اساس پژوهش می باشد، بازنگری و تکمیل نمایند.

 

دریافت صوت بخش دوم

۱۳۹۸/۹/۱۷ ،۲۰:۳۹:۳۹ +۰۰:۰۰آذر ۱۷ام, ۱۳۹۸|