سند تزکیه و تعلیم

سند تعلیم و تزکیه، بر اساس دو کتاب حجت و حکمت و بر اساس پنج کتاب علم، عقل، یقین، فعل و تفکر، دوکتاب معناشناسی و فرآیندشناسی رشد و شش کتاب رشد تفکر اجتماعی و هفده کتاب در معنا شناسیی، فرآیند شناسی و نظام سازی طیب، خیر، حسن، ایمان، صدق و ولایت نوشته شده است. کاربرد این سند در طراحی نظامات آموزشی، فرهنگی، هنری و … کودکان، نوجوانان است و می­تواند علم، قدرت و دقت مربیان و مسئولین در حوزه­‌های تعلیم و تزکیه و فرهنگ، رسانه و هنر را افزایش دهد.

از سیر مطالب زیر که توسط استاد رضازاده و خانم دکتر فیاض در بهار ۹۹ ارائه شده است، می‌توانید برای مرور کتاب استفاده بفرمایید:

استاد رضازاده صوت خانم دکتر فیاض پرونده‌های ارائه شده
جلسه اول دریافت صوت جلسه اول جلسه اول پرده نگار دوره اول رشد
جلسه دوم دریافت صوت جلسه دوم جلسه دوم پرده نگار دوره دوم رشد-۱

پرده نگار دوره دوم رشد-۲

جلسه سوم دریافت صوت جلسه سوم جلسه سوم
جلسه چهارم دریافت صوت جلسه چهارم جلسه چهارم
جلسه پنجم دریافت صوت جلسه پنجم جلسه پنجم
جلسه ششم دریافت صوت جلسه ششم جلسه ششم
جلسه هفتم دریافت صوت جلسه هفتم
جلسه هشتم دریافت صوت جلسه هشتم
جلسه نهم دریافت صوت جلسه نهم

 

برای دریافت صوت کلاس خانم فیاض می‌توانید به کانال زیر مراجعه بفرمایید:

https://ble.ir/sanadtazkietalim_fayyaz

پاورپوینت کتاب-مقدمه

پاورپوینت کتاب-فصل دوم

۱۳۹۹/۵/۱۰ ،۱۳:۱۸:۱۳ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|