دوره‌های رشد تفکر اجتماعی: رشد، از تکلم تا بلوغ؛ دوره ظهور مشورت و ادب

در دوره دوم رشد اجتماعی مقرر شده تا والدین با ولایتی که خداوند در اختیارشان گذاشته است، حدودشناسی و محدوده‌شناسی را به فرزند بیاموزند تا ادب نیکو را به ارث گذارند و با آموزش مشورت، توان اختیار و انتخاب را در او شکوفا نمایند. والدین و در کنار ایشان مربیان موظفند در این دوره با تعلیم انواع علوم و تقویت تعبّد و با تکیه بر فعال کردن انواع تفکر، شناخت و توجه فرزند را بتدریج نسبت به مواردی چون مسائل زیر تقویت کنند: خلقت، سلامتی و صحّت خود، شناخت اعضای بدن و کارکردهای آن، اهمیت وقت و اجل، توان اختیار و انتخاب، توان یادگیری و ذکر، بایدها و نبایدهای زندگی.

از کلاس زیر می‌توانید برای مرور کتاب استفاده بفرمایید، این کلاس در بهار ۹۹ به صورت مجازی توسط خانم هنزایی زاده ارائه شده است:

کتاب بنیادی دوره دوم رشد اجتماعی تکالیف آموزشی پرونده‌های ارائه سرفصلهای ارائه شده در هر جلسه سوالات مخاطب از مربی
جلسه۱ سوالات مربی از مخاطب(فاتحه) پرده نگار جلسه اول(مقدمه و فاتحه کتاب رشد ۲)

صوت استاد چیت چیان در مورد اختلاف تربیتی دختر و پسر

– موضوع رشد

– معرفی دوره های رشد و جایگاه کتاب بنیادی رشد ۲

 سوالات مخاطب(جلسه فاتحه)

نکات مفید برای مربی(فاتحه)

جلسه۲ سوالات مربی از مخاطب(توجه به سلامت جسمانی) پرده نگار جلسه دوم(توجه به سلامت جسمانی) مطابق با سرفصل های کتاب سوالات مخاطب(توجه به سلامت جسمانی)

نکات مفید برای مربی(سلامت جسمانی)

جلسه۳ سوالات مربی از مخاطب(توجه به اعضای بدن) پرده نگار جلسه سوم(توجه به اعضای بدن) مطابق با سرفصل های کتاب سوالات مخاطب از مربی(توجه به اعضای بدن)

نکات مفید برای مربی(موضوع اعضای بدن)

جلسه ۴ سوالات مربی از مخاطب(توجه به وقت واجل) پرده نگار جلسه چهارم(توجه به وقت و اجل) مطابق و با سرفصل های کتاب سوالات مخاطب از مربی(توجه به وقت و اجل)

نکات مفید برای مربی(موضوع اجل)

جلسه ۵ سوالات مربی از مخاطب(توجه به موضوع اختیار) پرده نگار جلسه پنجم(توجه به موضوع اختیار) مطابق با سرفصل های کتاب سوالات مخاطب از مربی(توجه به موضوع اختیار)

نکات مفید برای مربی(موضوع اختیار)

جلسه ۶ سوالات مربی از مخاطب(یادگیری و ذکر) پرده نگار جلسه ششم(توجه به موضوع یادگیری و ذکر) مطابق با سر فصل های کتاب سوالات مخاطب از مربی(موضوع یادگیری و ذکر)

نکات مفید برای مربی(موضوع یادگیری و ذکر)

جلسه ۷ سوالات مربی از مخاطب(توجه به بایدها و نبایدها) پرده نگار جلسه هفتم(توجه به بایدها و نبایدها) مطابق با سرفصل های کتاب نکات مفید برای مربی(توجه به بایدها و نبایدها)
جلسه ۸ پرده نگار جلسه هشتم(خاتمه) مطابق با سرفصل های کتاب سوالات مخاطب از مربی

 

برای دریافت صوت این کلاس می توانید به کانال زیر مراجعه بفرمایید:

صوت ویژه خواهران است.

https://ble.ir/doreroshd2

پاورپوینت کتاب(نمونه اول)

پاورپوینت کتاب(نمونه دوم)

پاورپوینت کتاب(نمونه سوم)

تهیه کتاب

۱۳۹۹/۳/۵ ،۱۸:۴۹:۳۲ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|