دانلود صوت جلسات خیمه نسل توحیدی | دهه اول محرم

بایگانی صوت جلسات خیمه نسل توحیدی

دهه اول محرم؛ هر روز ساعت ۱۸

شما می توانید با عضویت در کانال آرشیو نسل توحیدی با آیدی زیر، به محتوای بایگانی سریعتر دسترسی یابید.

@NasleTohidiArchive

صوت سخنرانی روز اول محرم ۱۴۴۲

موضوع: آموزش اسم‌های عاشوریی

سرکار خانم موسوی

دریافت صوت سخنرانی روز اول
دریافت پرده نگار روز اول

.

صوت سخنرانی روز دوم محرم ۱۴۴۲

موضوع: نشان دادن رفتار‌های کربلایی

سرکار خانم کشوری

دریافت صوت سخنرانی روز دوم
دریافت پرده نگار روز دوم

.

صوت سخنرانی روز سوم محرم ۱۴۴۲

موضوع: معلوم کردن عَلَم‌های عاشورایی

سرکار خانم خدادادی

دریافت صوت سخنرانی روز سوم
دریافت پرده نگار روز سوم

.

صوت سخنرانی روز چهارم محرم ۱۴۴۲

موضوع: دوست داشتن‌ها و تعلق‌های حسینی (ع)

سرکار خانم پارسا

دریافت صوت سخنرانی روز چهارم
دریافت پرده نگار روز چهارم

.

صوت سخنرانی روز پنجم محرم ۱۴۴۲

موضوع:  سعی در عَلَمداری کربلایی

سرکار خانم ادیب

دریافت صوت سخنرانی روز پنجم
دریافت پرده نگار روز پنجم

.

صوت سخنرانی روز ششم محرم ۱۴۴۲

موضوع:  شناسایی زندگی حسینی (ع)

سرکار خانم شاملو

دریافت صوت سخنرانی روز ششم
دریافت پرده نگار روز ششم

.

صوت سخنرانی روز هفتم محرم ۱۴۴۲

موضوع: سبک زندگی عاشورایی

سرکار خانم شهیدزاده

دریافت صوت سخنرانی روز هفتم
دریافت پرده نگار روز هفتم

.

صوت سخنرانی روز هشتم محرم ۱۴۴۲

موضوع: لحن های عاشورایی

استاد کاظم رجبعلی

دریافت صوت سخنرانی روز هشتم

.

صوت سخنرانی روز نهم محرم ۱۴۴۲

موضوع: آموزش اسامی و رفتار های کربلایی به فرزندان

استاد کاظم رجبعلی

دریافت صوت سخنرانی روز نهم

.

صوت سخنرانی روز دهم محرم ۱۴۴۲

موضوع: سبک زندگی امام حسین(ع) و سبک زندگی امام حسینی(ع)

استاد کاظم رجبعلی

دریافت صوت سخنرانی روز دهم

۱۳۹۹/۶/۱۰ ،۰۶:۵۷:۱۰ +۰۰:۰۰مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۹|