////کاشت نهال برای هر فرزند | مشارکت در احیای مناطق محروم

کاشت نهال برای هر فرزند | مشارکت در احیای مناطق محروم

طرح کاشت نهال بارآور میوه برای هر فرزند

مشارکت در کاشت و توزیع نهال مثمر برای کمک به محرومین

به مناسبت روز درختکاری

در صورت عدم نمایش فرم مشارکت، با ورود به صفحه از مرورگر متفاوت مشکل برطرف میگردد.

در صورت عدم موفقیت در پرداخت، تکمیل فرم را مجدد انجام دهید.

در صورت بروز مشکل در تکمیل فرم یا پرداخت، مشکل را از طریق فرم ارتباط با تسل توحیدی به ما اطلاع دهید تا پیگیری شود.

۱۴۰۰/۱/۳۰ ،۱۰:۰۷:۰۹ +۰۰:۰۰اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۹|