////تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران

تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران

کتاب حاضر که طرز تفکر دین درباره حرکت‌های اجتماعی را معرفی می‌کند، با طرح ایده تفکر عینی- تفکر اجتماعی به تبیین این مسئله می‌پردازد که روابط و ارتباطات میان انسان‌ها را نه‌تنها می‌تواند ساماندهی کرد، بلکه به دلیل توان اجتماعی‌ای که خداوند در اختیار انسان قرار داده است، باید به گونه‌ای ساماندهی کرد که بیشترین بهره و منفعت را از آن دریافت کرد. این کتاب با تمسک به آیه «کَلاَّ إِنَّ کِتابَ الْأَبْرارِ لَفی عِلِّیِّینَ» سعی می‌کند چیستی و چگونگی توان اجتماعی انسان در بستر زندگی اجتماعی و نیز ضرورت پرداختن به آن را روشن نماید تا روشی از زندگی را مبتنی بر ساختار متقن دین تشریح کند که با اتصال زندگی انسان‌ها به غیب دریچه‌ای دیگر از حیات مادی و معنوی اجتماعی را به روی بشریت گشوده شود. در فاتحه کتاب به معناشناسی تفکر اجتماعی و عینی، در فصل اول به بستر اجتماعی، در فصل دوم به نیازها و مقاصد اجتماعی و نحوه جهت‌دهی آن‌ها، در فصل سوم به روابط و تعاملاتی که باعث حرکت‌های اجتماعی و تفکر اجتماعی می‌شود، در فصل چهارم به کار اصلی تفکر اجتماعی که ساماندهی حرکت‌های اجتماعی است، و در فصل پنجم به منافع تفکر اجتماعی می‌پردازد. در خاتمه کتاب به الگو بودن ابرار در تحقق تفکر اجتماعی اشاره شده است.

همه تفکر تو، تمام قد، با تمام قوای فردی­ات، در آینه تمام نمای اجتماع، در وسط معرکه وقایع و رخدادها و در رخ به رخ شدن با افراد دیگر تجلی می یابد. پس تا کامل شدن مسیر تفکر، هنوز عرصه دیگری چون «تفکر اجتماعی» پیش روست که این عرصه، جولانگاه همه وجوه فردی توست. در شناخت عظمت این تفکر همین بس که به واسطه اصلاح روابط افراد و جمعیت­ها، حول محور رسول، ولی دین و دین، در پی ساماندهی حرکت­ها و بروزات اجتماعی است، تا به برکت گسترش و ثبات روابط، نه تنها نیاز جامعه و افرادش مرتفع گشته و پرده از توانمندی­هایشان برداشته شود، که از نصر و فتح الهی هم برخوردار گردند. تفکر اجتماعی به اعتبار اجتماعی بودن کلام خداوند، درصدد بیان این حقیقت است که تکامل فرد بی تردید به تکامل جامعه و جمع گره خورده است و دستیابی به این مهم را با ورود به دو عرصه «اصلاح روابط درونی مومنین» و «گسترش توان اجتماعیِ آنها» محقق می­داند.

 

دریافت پاورپوینت کتاب

دریافت خودارزیابی تفکر اجتماعی

دریافت سوال تحلیلی تفکر اجتماعی

دریافت فیلم تفکر اجتماعی

تهیه کتاب تفکر اجتماعی

۱۳۹۸/۵/۱۰ ،۱۸:۱۵:۳۱ +۰۰:۰۰تیر ۲۸ام, ۱۳۹۸|