نماهنگ معرفی بسته محتوایی خانواده (همایش خانواده)

یا فاطمه …

برای ورود به هر حریمی اذن لازم است.
برای آنکه حرمت آن حریم شکسته نشود باید قوانین آن حریم رعایت شود.
و چه حریمی محترم تر از بیت می‌شناسیم؟
بیت الله
بیت رسول
بیت آل رسول
بیت من
بیت شما
بیوت مومنین

و هرگاه هر حریمی حرمتش حفظ شود، آنچنان محترم خواهد شد که نامحرم اذن ورود نخواهد داشت.

کاش بتوانیم بیتی به پا کنیم، متصل به بیت رسول؛ با دانستن قوانین حریم بیوت نورانی و الهی

و محرم بیت آل رسول شویم، با اطاعت و تبعیت از قوانین بیوت الهی.

و سلمان فارسی غریبه ای بود که با رعایت آداب بیت رسول و اطاعت و تبعیت از آن خود را شایسته دریافت مقام منا اهل البیت از زبان صدیقه عالم، زهرا سلام الله، کرد.

دریافت فایل نماهنگ

۱۳۹۸-۹-۲ ۲۲:۵۸:۵۰ +۰۳:۳۰آذر ۲ام, ۱۳۹۸|