پاورپوینت فرآیندشناسی طیب

یا فاطمه…

طیب به عنوان »قابلیتی همراستا با فطرت و مطلوب
با حقیقت« معرفی گردیده است. بر این اساس میتوان پایه‌ایترین مفهوم در فرآیند رشد انسان را تحقق معنای طیب و پاک شدن ازمفاهیم مقابل آن دانست. به عبارت دیگر مفهوم طیّب، اولین مفهومی است که با انسان نازل میشود و هدایتش در گرو آن است.

دریافت فایل پاورپوینت فرآیندشناسی طیب

۱۳۹۸/۶/۳۰ ،۱۳:۲۷:۰۶ +۰۰:۰۰مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۸|