اقتدا به امام حافظ

“هوالحفیظ”

مجموعه یادداشت های “اقتدا به امام حافظ”، با محور عملیات غدیر در کانال مدرسه دانشجویی قدر، با محوریت سوره مبارکه مائده، انتشار یافت. 

دریافت فایل pdf مجموعه اقتدا به امام حافظ: اقتدا به امام حافظ

۱۳۹۸-۶-۱۵ ۱۹:۳۳:۵۹ +۰۴:۳۰شهریور ۱۵ام, ۱۳۹۸|