//, کارگروه دبیرستان/چهارمین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

چهارمین کارگاه «فهم قرآن» دبیرستان در آموزش و پرورش منطقه ۱۴ برگزار شد.

«بسم الله الرحمن الرحیم»

جلسه‌ی چهارم از سلسله کارگاه‌های آموزشی «فهم قرآن» دبیرستان ویژه مربیان و معاونین پرورشی آقا، در اداره آموزش و پرورش منطقه ۱۴، در روز چهار شنبه، ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۸، با حضور تعدادی از مسئولین منطقه برگزار گردید.

در بخش ابتدایی کارگاه جناب آقای «رفیع‌ها» درباره قشر نوجوان و اقتضائات سن نوجوان و دانش‌آموزان با تفصیل و نمونه توضیحاتی ارائه دادند بدین منظور مثال‌هایی ناظر به کتاب «حسن‌گزینی» برای نوجوان ارائه شد.
سپس راجع‌به شرایط اردو‌ها صحبت کردند.
در ادامه درباره سوره و موضوع کلی سوره توضیحاتی ارائه دادند.

در بخش دوم جناب آقای «ضیائی‌فر» پس از شنیدن صوت سوره «معارج»، دسته‌های سوره را توضیح دادند.
و پس از توضیح کل سوره، ارتباط مباحثی که در بخش اول درباره نوجوان گفته شد، بیان شد.
سپس بخش‌های کتاب معرفی و یک درس به‌عنوان نمونه بررسی شد.

۱۳۹۸-۸-۳ ۱۸:۰۸:۴۵ +۰۳:۳۰شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۸|