طرح درس کنترل خشم در نوجوانان

یا محسن بحق الحسن

شناخت اقتضائات و ویژگی‌های نوجوانان و شناسایی عوامل ایجاد خشم در آنان می‌تواند والدین و مربیان را به راهکارهای بسیار اثرگذاری برای مواجهه با بروزات نادرست مثل خشم آماده کند.

این طرح شامل موارد زیر میباشد:

۱- شناخت مؤلفه‌های خشم و کنترل خشم در نوجوانان

۲- مقاوم سازی نوجوان در مقابل بروز خشم از طریق تقویت تفکر در او

۳- آموزش نحوه مواجهه والدین و مربیان با بروز خشم در نوجوانان

دریافت فایل پاورپوینت نوجوان، تفکر و خیرگزینی

دریافت فایل مواجهه مربی با بروز خشم در نوجوان مبتنی بر رویکرد خیرگزینی و رشد تفکر اجتماعی ۲

دریافت فایل پاورپوینت مواجهه والدین با بروز خشم در نوجوان براساس رویکرد رشد تفکر اجتماعی و خیرگزینی

 

۱۳۹۸/۹/۲ ،۱۹:۵۴:۳۷ +۰۰:۰۰آذر ۲ام, ۱۳۹۸|