صوت‌های مرتبط با برنامه ریزی و مهارت‌های آن

۱٫ کارگاهی با موضوع “برنامه ریزی و مهارت‌های آن” ویژه دانشجویان در سال ۱۳۹۱ برگزار شده است. که صوت آن تقدیم می گردد:

دریافت صوت کارگاه(اساتید چیت چیان و شهیدزاده)

۲٫ شبانه روز یعنی شب و روز.
شب دار شدن و صبح دار شدن از مفاهیمی است که برنامه ریزی در شبانه روز را قوت می بخشد.
صوت های زیر توضیحی در این زمینه می باشد:

  1. دریافت صوت شب دار شدن(استاد چیت چیان)
  2. دریافت صوت صبح دار شدن(استاد چیت چیان)
۱۳۹۸/۹/۵ ،۰۸:۱۱:۰۳ +۰۰:۰۰آذر ۴ام, ۱۳۹۸|