همایش گذری بر دوره‌های رشد تفکر اجتماعی

برای دریافت نماهنگ و پاروپوینت‌های بیشتر پیرامون دوره‌های رشد می‌توانید لوح “همایش گذری بر دوره های رشد تفکر اجتماعی” را از فروشگاه مدرسه تهیه نمایید.

۱۳۹۸/۱۱/۴ ،۱۴:۰۴:۴۰ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۸|