///منابع و پشتوانه علمی نسل توحیدی

منابع و پشتوانه علمی نسل توحیدی

طرح نسل توحیدی طرحی است که بر اساس منابع قرآنی و روایات اهل بیت پایه گذاری شده و در تمامی مطالبی که به مخاطبان ارائه می‌کند یک خط مشی واحد را دنبال می‌کند. اساس این طرح بر پایه دوره‌های رشد تفکر اجتماعی است که این دوره‌ها بر اساس دعای عرفه امام حسین علیه اسلام به ۶ دوره کلی و زیر دوره‌های جزئی تر، از پیش از تولد و شئ مذکور نبودن انسان تا دوره بلوغ عبودیت و رهبری تفکیک شده است.

این طرح به طور اختصاصی بر دو دوره از این ۶ دوره تمرکز دارد که عبارت است از:

دوره اول رشد انسان از پیش از تولد تا آغاز تکلم که مربوط به ظرفیت های تربیتی و هدایتی انسان از پیش از تولد تا سال‌های اول زندگی است،

و دوره چهارم رشد انسان که آن را به عنوان دوره بلوغ عاطفی میشناسیم و انسان را از منظر زوجیت و قابلیت های او و ظرفیت او برای پدر و مادر شدن شرح می‌دهد.

 

بر این اساس مجموعه کتب زیر محتوای اصلی طرح نسل توحیدی است که به عنوان مفاهیم بنیادی طرح محسوب می‌شود.

 

۱. دوره‌های رشد تفکر اجتماعی؛ جلد اول؛ پیش از تولد تا تکلم؛ ظهور ولایت و تادیب

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۲. دوره‌های رشد تفکر اجتماعی؛ جلد چهارم؛ بلوغ عاطفی؛ دوره اکرام و تالیف

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۳. اصول و مهارت‌های تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب‌گزینی

نویسندگان: احمدرضا اخوت، فاطمه فیاض

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۴. با کودکان خود طیب سخن بگوئیم

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۵. سند بایسته‌های تربیت کودک طیب

نویسندگان: احمدرضا اخوت، مریم ادیب

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۶. سند تعلیم و تزکیه

نویسندگان: احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

با همکاری: هانی چیت چیان، فاطمه فیاض

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۷. تبیین عناصر ساختار وجودی انسان

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۸. اصول و مهارت‌های بلوغ با هم بودن: مهارت‌های بلوغ عاطفی با رویکرد ایمان‌گزینی

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۹. معناشناسی رشد

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۱۰. فرایندشناسی رشد

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۱۱. معناشناسی طیب و خبیث

نویسندگان: احمدرضا اخوت، هانی چیت چیان

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۱۲. فرایندشناسی طیب

نویسندگان: احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۱۳. نظام‌سازی طیب

نویسندگان: احمدرضا اخوت، هانی چیت‌چیان، کاظم حاجی‌رجبعلی

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۱۴٫ تدبر در ساحت جامعه

نویسنده: احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۱۵٫ تدبر در ساحت بیت

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۱۶٫ تفکر اجتماعی، تفکر عینی: موانع خوب زیستن با دیگران

نویسندگان: احمدرضا اخوت، مریم قاسمی

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

تفکر اجتماعی، تفکر عینی: هنر خوب زیستن با دیگران

نویسنده: احمدرضا اخوت

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب

۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ،۱۳:۴۷:۴۳ +۰۰:۰۰دی ۱۴ام, ۱۳۹۸|