همایش ۲۰ دی | دریافت صوت و گزارش تصویری

همایش ۲۰ دی ماه نسل توحیدی دومین همایش آمادگی برای فرزندآوری در سال ۱۳۹۸ بوده است.

این همایش در دو بخش زیر برگزار شد:

کارگاه اول: تغذیه مناسب برای فرزندآوری | با ارائه سرکار خانم هنرکار

کارگاه دوم: نقش والدین در هدایت و ضلالت فرزندان | با ارائه جناب آقای مالکی

فایل صوتی این دو همایش در بخش زیر قابل دستیابی است.

صوت کارگاه اول (تغذیه مناسب برای فرزندآوری)

دریافت صوت کارگاه اول

صوت کارگاه دوم (نقش والدین در هدایت و ضلالت فرزندان)

دریافت صوت کارگاه دوم

۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ،۰۰:۰۸:۱۵ +۰۰:۰۰دی ۲۹ام, ۱۳۹۸|