فایل‌های صوت و تصویر کارگاه راه‌های آسمان۱

تفکر مشاهده ای:

تصاویر قسمت اول:

تصاویر قسمت دوم:

صوت‌های قسمت سوم:

  1. صدای بارش باران
  2. صدای جریان آب در رودخانه
  3. صدای برخورد امواج دریا به ساحل
  4. صدای جنگل و آواز پرندگان
  5. صدایی از چرای گوسفندان در دشت
  6. صدای پرواز مرغان ماهیخوار بر فراز دریاچه
  7. دست و پا زدن در آب
  8. صدای پارو زدن
  9. صدای زیر آب
  10. صدای حباب آب

دریافت تجمیع صوت‌ها

دریافت فایل تصاویر و صوت قسمت سوم

صوت سوره مبارکه عبس-قسمت اول

صوت سوره مبارکه عبس-قسمت دوم

 

تفکر شنیداری:

صوت‌ها:

صدای نوزاد

صدای قرآن

آژیر آمبولانس

قصه گفتن

گریه زن

گریه مرد

دست زدن و تشویق

نماهنگ‌ها:

سلام

شنیدنی‌های خطرناک

شنیدنی‌های ضروری

باران

رشد گیاهان

سوره مبارکه یس

انفاق

لباس شنیدن

 

تفکر قرآنی:

دریافت فیلم حضرت ابراهیم(علیه السلام)

دریافت فایل تصاویر طرح درس

 

تفکر بنیادی:

نماهنگ‌ها:

عجایب آب نمونه اول

عجایب آب نمونه دوم

سیل

آیه ۲۷ سوره مبارکه سجده

آیه ۲۴ سوره مبارکه یونس

 

 

 

۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ،۱۶:۱۸:۵۰ +۰۰:۰۰اسفند ۹ام, ۱۳۹۸|