تولیدات نکات کاربردی خانوادگانه، تربیت و ارتباط مؤثر

یا فاطمه

یادگیری مهارت های زندگی خانوادگی، اصلاح و ارتقای روابط خانوادگی بین زن و شوهر، والدین و فرزندان و سایر خویشاوندان، دانستن نکات مهم تربیتی و … از ضروریات زندگی‌ است که امروزه هر کسی تلاش می‌کند به طرق مختلف این مهارتها را به صورت کاربردی فراگرفته و در زندگی خود به کار برد و به دیگران نیز بیاموزد.

نکات کاربردی زندگی خانوادگی و اصلاح ارتباطات براساس کتابهای خانه ای متصل به خانه رسول، دفتر اول و دوم، کتاب بلوغ با هم بودن و طرح آموزشی ارتباط مؤثر و کتاب خیر گزینی برای نکات تربیتی از منظر کتاب جامع زندگی یعنی قرآن استخراج شده و در قالب تولیدات عکس نوشته‌ها، کلیپ های کوتاه و داستانک‌ها در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

http://Screenshot_20200405-192430_Bale

http://Screenshot_20200405-194343_Bale

http://Screenshot_20200405-194316_Bale

http://Screenshot_20200405-213505_Bale

http://Screenshot_20200405-213525_Bale

http://Screenshot_20200405-214404_Bale

http://Screenshot_20200405-213350_Bale

http://Screenshot_20200405-213350_Bale

http://Screenshot_20200405-213444_Bale

http://Screenshot_20200405-213228_Bale

http://Screenshot_20200405-213252_Bale

http://Screenshot_20200405-213330_Bale

http://Screenshot_20200405-213207_Bale

http://Screenshot_20200405-213140_Bale

http://Screenshot_20200408-180513_Bale

http://Screenshot_20200408-180615_Bale

http://Screenshot_20200408-180145_Bale

http://Screenshot_20200408-175735_Bale

http://Screenshot_20200408-175842_Bale

http://Screenshot_20200408-175631_Bale

http://Screenshot_20200408-175608_Bale

http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2020/04/Screenshot_20200405-213140_Bale.jpg

http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2020/04/Screenshot_20200405-194343_Bale.jpg

http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2020/04/Screenshot_20200405-194316_Bale.jpg

http://quranetratschool.ir/wp-content/uploads/2020/04/Screenshot_20200405-192430_Bale.jpg

اجازه گرفتن کودکان 

غرض و آداب کلام

خانه بستری برای دریافت رحمت و امنیت

سرزنش و لجبازی ممنوع

لحظات با هم بودن

مراقبت از حریم زندگی

حرف زدن 

اثر فکر در عالم ۱

کلام دعایی مادر

حل اختلافات

همکلامی

دعای پدرانه- کلام دعایی

سخنان قرآنی

http://Screenshot_20200408-175510_Bale

 

۱۳۹۹/۳/۸ ،۱۸:۳۳:۱۰ +۰۰:۰۰فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۹|