آثار و تولیدات کارگروه مشاوره مدرسه علوم انسانی۱۳۹۸/۹/۱۱ ،۱۵:۱۰:۲۴ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / کارگروه مشاوره / آثار و تولیدات کارگروه مشاوره

سند تزکیه و تعلیم

سند تعلیم و تزکیه، بر اساس دو کتاب حجت و حکمت و بر اساس پنج کتاب علم، عقل، یقین، فعل ...
ادامه ...

با کودکان خود طیب سخن بگوئیم

طیب سخن گفتن با کودک که تنها با رفتار و گفتار شایسته امکان‌پذیر است، اساس تعلیم و تربیت دوره اول ...
ادامه ...

سند بایسته‌های تربیت کودک طیب

موضوعات و مسائلی که والدین و مربیان در رویارویی با کودک برایشان به وجود می‌آید، در عین سادگی یا پیشِ ...
ادامه ...

تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۲۴ فروردین ۹۹ در این جلسه گزارش کاملی از مبانی پژوهش، از کتاب‌های تدبر در ساحت بیت، بلوغ ...
ادامه ...

تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۲۴ فروردین ۹۹ در این بخش ضمن توضیح و تبیین موضوع به لزوم بررسی ادعیه ی ائمه ع ...
ادامه ...

نواقص رشدی در دوره‌های مختلف بر اساس منظومه رشد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه دوم- ۲۰ بهمن ۹۸: در این جلسه به کلیاتی در باب تقسیم بندی دوره‌های رشد انسان و مفهوم نقص ...
ادامه ...

غنی سازی روابط زوجین بر اساس آیات قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه چهارم- ۳۱ تیر ۹۸: در این قسمت به بررسی روش شناسی پروژهش پرداخته شد و نحوه ادامه کار تبیین ...
ادامه ...

ساخت پرسشنامه رشد هفت سال اول، مبتنی بر منظومه رشد قرآن و روایات- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه دوم- ۳۱ شهریور ۹۸: در این جلسه پس از ارائه نظریه‌های موجود در حوزه رشد انسان، به بیان ویژگی‌های ...
ادامه ...

معناشناسی حسن و پیشنهاد پروتکل درمانی مبتنی بر آن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۳ آذر ۹۸: تعیین موضوع رساله دکتری این جلسه با ارائه مقدمات و توضیحاتی در باب موضوع رساله ...
ادامه ...

اختلال شناسی مبتنی بر قرآن- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه بیست و هشتم - ۷ مهر ۹۸: در این جلسه به ارائه دسته بندی‌ای از انواع اختلال پرداخته شد ...
ادامه ...