اخبار و فعالیتهای کارگروه مشاوره۱۳۹۸/۳/۱۷ ،۱۸:۱۹:۰۲ +۰۰:۰۰

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) / مدرسه علوم انسانی / کارگروه مشاوره / اخبار و فعالیتهای کارگروه مشاوره

با کودکان خود طیب سخن بگوئیم

طیب سخن گفتن با کودک که تنها با رفتار و گفتار شایسته امکان‌پذیر است، اساس تعلیم و تربیت دوره اول ...
ادامه ...

سند بایسته‌های تربیت کودک طیب

موضوعات و مسائلی که والدین و مربیان در رویارویی با کودک برایشان به وجود می‌آید، در عین سادگی یا پیشِ ...
ادامه ...

تدوین بسته زوج درمانی گروهی با تاکید بر حسادت زدایی و ارزیابی اثربخشی آن بر رضایت زناشویی- هسته پژوهشی قرآن و روان‌شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۲۴ فروردین ۹۹ در این جلسه گزارش کاملی از مبانی پژوهش، از کتاب‌های تدبر در ساحت بیت، بلوغ ...
ادامه ...

تدوین بسته کاهش استرس بیماران دارای سرطان و بیماران end stage با رویکرد قرآنی- هسته پژوهشی قرآن و روان شناسی دانشگاه تهران

جلسه اول- ۲۴ فروردین ۹۹ در این بخش ضمن توضیح و تبیین موضوع به لزوم بررسی ادعیه ی ائمه ع ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۱۰ آذر ۹۸

بخش اول: ساخت پرسشنامه رشد ۷ سال اول مبتنی بر منظومه رشد ، پایان نامه ارشد خانم شیروان (جلسه چهارم) ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۳ آذر ۹۸

بخش اول: تعیین موضوع رساله دکتری این بخش با ارائه مقدمات و توضیحاتی در باب موضوع رساله سرکار خانم گیتی ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۱۹ آبان ۹۸

اختلال شناسی(آسیب شناسی روانی مبتنی بر قرآن) رساله دکتری خانم ریحانه فیاض در این بخش به ارائه یافته‌های پژوهشی پیرامون ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- یکشنبه مورخ ۱۲ آبان ۹۸

رساله دکتری: "تیپ شناسی شخصیت" در این قسمت به ارائه الگو و روش شناخت شاکله‌های نه گانه از منظر قرآن ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران-۲۸ مهر ماه ۹۸-ساخت مقیاس رشد هفت سال اول رشد- غنی سازی روابط زوجین با تاکید بر موضوع عشق

بخش اول: ساخت مقیاس رشد ۷ سال اول مبتنی بر منظومه رشد/نظریه رشد قرآنی (جلسه سوم) پایان نامه ارشد خانم ...
ادامه ...

گزارش جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران- ۲۴ شهریور ۹۸- تیپ شناسی شخصیت- تفکر در قرآن

بخش اول: رساله دکتری با موضوع "تیپ شناسی شخصیت مبتنی بر قرآن کریم"(جلسه ۳۸) در این قسمت به بررسی نتایج ...
ادامه ...