///بسته آموزشی کتب ساختاری و تدبر، چیستی، چرایی، چگونگی

بسته آموزشی کتب ساختاری و تدبر، چیستی، چرایی، چگونگی

کتب ساختاری از اصلی‌ترین کتب رشته انسان‌شناسی هستند که لازم است به تدریج خوانده شوند. آنچه که در این کتب مهم است، اشراف به نقشه ساختارها است که با مرور و ممارست حاصل می‌شود. مطالعه کتب ساختاری انسان و جامعه و هستی یک نگاه کلی به عناصر این سه لایه می‌دهد.

کتاب تدبر چیستی، چرایی و چگونگی نیز به تعریف تدبر در ساختار وجودی انسان پرداخته است. لذا پیشنهاد می‌شود ابتدا کتاب ساختار وجودی انسان خوانده شود و سپس این کتاب مطالعه شود.

با اشاره به هر یک از کتاب‌ها وارد صفحه آن کتاب خواهید شد.

تبیین عناصر ساختار وجودی انسان ساختار وجودی انسان از منظر ذکر ساختار وجودی انسان از منظر عقل
آشنایی با ساختار هستی

تبیین عناصر ساختار وجودی جامعه

تدبر، چیستی، چرایی، چگونگی
۱۳۹۹/۳/۵ ،۱۹:۵۸:۳۰ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۹|