معرفی منظومه رشد

دریافت اطلاع نگاشت منظومه رشد

نماهنگ رشد

پاورپوینت توضیح اجمالی منظومه رشد

پاورپوینت منظومه رشد

 

کتب بنیادی مادر:

۱٫ سند تعلیم و تزکیه: سندی در حوزه تعلیم و تزکیه که به معرفی مجموعه تولیدها و پژوهش های نظام مند انجام شده می پردازد که تفصیل آن در منظومه ۲۸ جلدی رشد بیان شده است.

۲٫ حجت و حجیت: فرآیند شناخت حق و چگونگی طی کردن راه های حق که حکم و حکمت را در سراسر زندگی انسان جاری می سازد.

۳٫ فرایندشناسی حکمت: فرآیند دستیابی به حکمت که حکم الهی را در هر موقعیتی به انسان شناسانده و با عمل به آن حکم، انسان را به محکمات عالم هستی متصل نموده و به نهایت بلوغ می رساند.

۴٫ تفکر اجتماعی، هنر خوب زیستن با دیگران: تعریف روابط، انواع و مراتب آن به همراه شناخت جایگاه آن در ساخت جامعه ایده آل از دیدگاه قرآن(معرفی اصول و مبانی ایجاد و ارتقاء روابط)

۵٫ تفکر اجتماعی، موانع خوب زیستن با دیگران: بررسی اصلی ترین آسیب های وارد بر روابط در جامعه و راه های مقابله با آن

۶٫ معناشناسی رشد: تعریف رشد از دیدگاه قرآن و معرفی ساختار و مؤلفه های آن

۷٫ فرایند شناسی رشد: تبیین فرآیند رشد در انسان به همراه معرفی دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب

۸٫ نگاهی اجمالی به دوره های رشد تفکر اجتماعی: معرفی اجمالی دوره های شش گانه رشد تفکر اجتماعی که به معرفی مقتضیات رشد در هفت سال های اول تا ششم می پردازد.

 

دوره اول رشد:

بنیادی:

۱٫ دوره ظهور ولایت و تادیب نطق(پیش از تولد تا تکلم): ویژگی های دوره اول رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره(دوره تعلیم کالم و تأدیب نطق)

۲٫ معناشناسی طیب و خبیث: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم طیّب و خبیث از منظر قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

پاورپوینت کتاب

۳٫ فرایند شناسی طیب: تبیین فرآیند تحقق طیّب در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب(نمونه اول)

پاورپوینت کتاب(نمونه دوم)

۴٫ نظام سازی طیب: تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب طیّب در فرایند حیات انسان و جامعه

 

مهارتی:

۵٫ اصول و مهارت های تربیت کودک ۲ تا ۷ سال با رویکرد طیب گزینی: تبیین اصول و مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب طیب را در دوره اول رشد فعال می سازد.

بنیادی(ویژه پژوهشگران حوزه کودک):

۶٫ با کودکان خود طیب سخن بگوییم: کتابی کاربردی در جهت تبیین اهمیت کلام طیب در رشد کودک مبتنی بر آیات قرآن و کلام معصومین

 

دوره دوم رشد:

بنیادی:

۱٫ دوره ظهور مشورت و ادب (از تکلم تا بلوغ): ویژگی های دوره دوم رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره(دوره ظهور مشورت و ادب)

۲٫ معناشناسی خیر و شر: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم خیر و شر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

پاورپوینت کتاب

۳٫ فرایند شناسی خیر: تبیین فرآیند تحقق خیر در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب

۴٫ نظام سازی خیر: تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب خیر در فرایند حیات انسان و جامعه

نظام خیر در منظومه رشد-قسمت اول

نظام خیر در منظومه رشذ-قسمت دوم

 

مهارتی:

مهارت های خیرگزینی؛ بالا بردن توان کنترل و مراقبت در کودکان ۷ تا ۱۴ ساله: تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب خیر را در دوره دوم رشد(دوره فعال شدن اختیار) فعال می سازد.

 

دوره سوم رشد:

بنیادی:  

۱٫ بلوغ عقلی (دوره آراستگی و احسان): ویژگی های دوره سوم رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره (دوره آراستگی آداب و احسان، بلوغ عقلی)

۲٫ معناشناسی حسن و سوء: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم حسن و سوء از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

پاورپوینت کتاب

۳٫ فرایند شناسی حسن: تبیین فرآیند تحقق حسن در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب

پاورپوینت حسن

۴٫ نظام سازی حسن: تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب حُسن در فرایند حیات انسان و جامعه

نظام حسن در منظومه رشد

 

مهارتی:

۵٫ اصول و مهارت های حسن گزینی، خلق زیباترین رخدادهای نوجوانی: تبیین مهارت هایی که قدرت شناخت و انتخاب حسن را در دوره سوم رشد فعال می سازد.

 

پاورپوینت خیر و حسن در منظومه رشد

 

دوره چهارم رشد:

بنیادی:  

۱٫ بلوغ عاطفی (دوره تالیف و اکرام): ویژگی های دوره چهارم رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره(دوره اکرام و تألیف، بلوغ عاطفی)

۲٫ معناشناسی ایمان و کفر: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم ایمان و کفر از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

۳٫ فرایند شناسی ایمان: تبیین فرآیند تحقق ایمان در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

پاورپوینت کتاب

۴٫ نظام سازی ایمان: تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب ایمان در فرایند حیات انسان و جامعه

 

مهارتی:

۵٫ اصول و مهارت های بلوغ با هم بودن، مهارت های بلوغ عاطفی با رویکرد ایمان گزینی: تبیین مهارت های مومنین جهت هم کلامی، هم فکری، هم دلی، هم راهی و پیوند با محمد و آل محمد

 

دوره پنچم رشد:

بنیادی:

۱٫ بلوغ لبّی (دوره مدیریت و سازندگی): ویژگی های دوره پنجم رشد انسان و تبیین مهمترین مؤلفه های رشد و تربیت در این دوره(دوره مدیریت و تعهد، بلوغ لبّی)

پاورپوینت کتاب

۲٫ معناشناسی صدق و کذب: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم صدق و کذب از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

پاورپوینت کتاب

۳٫ فرایند شناسی صدق: تبیین فرآیند تحقق صدق در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

۴٫ نظام سازی صدق : تبیین نظام لازم جهت تحقق مراتب صدق در فرایند حیات انسان و جامعه

 

مهارتی:

۵٫ چهل اقدام در صالح سازی اعمال – مبتنی بر قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام با رویکرد صدق گزینی: بهره گیری از کلام وحی در جهت صالح نمودن اعمال (کتابی مناسب برای ایام اعتکاف)

۶٫ زیرکی در میدان انتخاب؛ چهل مبدان در رویارویی با تضادها به دور از افراط و تفریط: در این کتاب مخاطب می تواند هنر زندگی متعادل در بین تضادها و مهارت تصمیم گیری به موقع در محل های انتخاب را به دور از افراط و تفریط بیاموزد

 

دوره ششم رشد:

بنیادی:

۱٫ بلوغ عبودیّتی (دوره رهبری)

۲٫ معناشناسی ولایت: تعریف بنیادی و ساختاری مفهوم ولایت از دیدگاه قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفه های آن

۳٫ ولایت، ایجاد کننده فرایند هدایت: تبیین فرآیند تحقق ولایت در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه ها و بروزهای آن در دوره های مختلف رشد

 

برای دریافت بسته آموزشی منظومه رشد می‌توانید به صفحه زیر مراجعه بفرمایید:

بسته آموزشی منظومه رشد

 

تهیه کتب منظومه رشد

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ،۰۹:۳۳:۱۶ +۰۰:۰۰تیر ۲۸ام, ۱۳۹۸|