کارگاه مربیان دوره دوم رشد-اسفند ۹۴

محتوای حاضر پیرامون مهارت های خیرگزینی طراحی شده که به صورت کارگاهی برای مخاطب معلم و والدین ارائه شده است.

یکی از پرونده ها کلیات بحث را مطرح نموده و دیگری بیشتر به جزئیات مهارت ها پرداخته است.

 

دریافت پرونده(فایل) پرده نگار (پاورپوینت) کلیات مهارت های خیرگزینی

دریافت پرونده(فایل) پرده نگار (پاورپوینت) جزئیات مهارت های خیرگزینی

 

۱۳۹۸/۴/۳۰ ،۰۱:۴۸:۴۶ +۰۰:۰۰تیر ۲۸ام, ۱۳۹۸|