معرفی چهار دوره اول رشد

محتوای حاضر در مورد مولفه های دوره اول و دوم، سوم و چهارم رشد تفکر اجتماعی انسان بوده و سعی کرده به صورت اجمالی برای عموم مخاطبین مطالب و اصولی از این دوره ها را مطرح نماید.

دریافت دفترک(بروشور) معرفی دوره اول و دوم

دریافت دفترک(بروشور) معرفی دوره سوم و چهارم

۱۳۹۸/۴/۳۰ ،۰۱:۴۹:۲۱ +۰۰:۰۰تیر ۲۸ام, ۱۳۹۸|