اطلاع نگاشت(اینفوگرافی) منظومه رشد

منظومه رشد تفکر اجتماعی حاوی بیش از ۴۰ عنوان کتاب است که سیر ارتباط آنها با هم به صورت دایره وار در اطلاع نگاشت زیر طراحی شده است.

۳ حلقه میانی آن کتب بنیادی مادر هستند که مبانی شکل گیری دوره های رشد را ارائه داده اند. هر چه به مرکز دایره نزدیک تر شویم با محتوای بنیادی تری روبرو خواهیم شد.

در شبکه های بعدی به ترتیب کتب نظام سای، فرایند شناسی، معناشناسی دور ه ها تا معرفی کتب مهارتی در هر دوره ارائه شده اند.

لازم به ذکر است که شروع خوانش دایره از بخش طیب شروع شده و به ولایت ختم می گردد.

 

دریافت اطلاع نگاشت

 

 

 

۱۳۹۸/۹/۴ ،۱۸:۳۰:۴۹ +۰۰:۰۰تیر ۲۸ام, ۱۳۹۸|