کتاب سنجه‌های تفکر

بسم الله الرحمن الرحیم

خودارزیابی ، یعنی وقتی انسان میخواهد خودش را نسبت به موضوعی بسنجد و قصد دارد در این سنجش اصلاح یا ارتقایی پیدا کند.

سنجه ، یعنی ملاک و میزانی که بتوان با آن ارزیابی را انجام داد و نقاط ضعف و قوت را تعیین کرد.

تفکر ، توانی در انسان است که روی او را به سمت حق سوق داده تا توجه نفس را به نیازها و سوالات حقیقی برانگیخته کند. در نتیجه فرد با شناخت وضعیت موجود خود بتواند برای رسیدن به وضعیت مطلوبی که در توجه به حق مشاهده نموده، آمادگی در خود ایجاد کرده، پای حرکت نفس را بلند نموده و در مسیر صلاح و کمال گام بردارد.
و در این مسیر با رجوع به منبع حکم و حق، نحوه حرکت خود را به شکل علم دریافت نماید.

برای تفکر می‌توان انواعی را در نظر گرفت؛ تفکر مشاهده ای، تفکر شنیداری، تفکر بنیادی، تفکر اجتماعی و…

برای هر یک از انواع فوق (که مبتنی بر یک کتاب است) سنجه‌های تفکری استخراج شده است تا فرد بتواند میزان ضعف و قوت خود در این نوع تفکر را مشخصا بسنجد.

خود پرسشنامه به نحوی طراحی شده است که فرد در خلال پاسخگویی، وضعیت مطلوب را هم می‌تواند متوجه شود ولو اینکه خود را از آن فعلا دور ببیند.

 

دریافت پی دی اف کتاب

 

۱۳۹۹/۲/۱۱ ،۰۸:۲۵:۳۹ +۰۰:۰۰تیر ۲۸ام, ۱۳۹۸|